Pro uznání záruční reklamace je nezbytné předložit záruční doklad dle specifikace výrobce, nejčastěji se jedná o:
  • kopii faktury nebo prodejky
  • dodací list se seriovým číslem nebo originál/kopii záručního listu
  • pro případ prodloužené záruky originál záručního listu s hologramy

Vyberte klienta
Klient Kontakt
Registrace
Firma:
IČO:
DIČ:
Titul:
Jméno:*
Příjmení:*
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
email:*
telefon:# např.467408467
mobil:#

* - povinné pole; # - alespoň jedno z těchto polí
Zakázkový list
Part number:  
Kategorie:*
Model:*
Zařízení je v záruce:
Sériové číslo:*
Vaše označení:
zde uveďte vaše invertární číslo, číslo objeddnávky a pod.
Příslušenství:
Za neuvedené příslušenství servis nenese žádnou zodpovědnost
Popis závady:*
Vhodné servisní středisko:*
způsob předání:*
Zadejte kód: